Liên hệ

TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG XUÂN

Địa chỉ: Đội 4, thôn Thanh Bình, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
Người phát ngôn: Ông/bà Đậu Thị Thanh Ngân– Chức vụ: Hiệu Trưởng