Dạy trẻ biết sống đẹp

Mỗi đưa trẻ sinh ra đều có nhân cách như một tờ giấy trắng, và chính chúng ta những con người gần gũi nhất với trẻ sẽ mang lại cho trẻ những hình ảnh màu sắc trên trang giấy trắng ấy…